Bli medlem

Nu är vi över 300 medlemmar. Bli medlem idag, du också!

Sätt in 150 kr (eller 200kr för hela din familj), på föreningens bankgiro: 5490-5971.

Uppge namn, adress och telefonnummer.

Eller så ringer du någon i styrelsen.