Nyheter

Styrelsen har beslutat att stäng Telia abonnemanget på den fasta telefonen och hänvisar i stället till att kontakta någon av styrelsemedlemmarna enligt lista. I händelse av akut behov att ringa ut från Byagården finns en mobiltelefon med nr 070-6482292 tillgänglig i köket.